Vuggeriets Åbningstider:

Mandag 8-16
Tirsdag 8-16
Onsdag 8-16
Torsdag 8-15:30
Fredag 8-15:30

Møde og Afhentnings tider:
Vi forventer at de aftalte tider overholdes inden for vores åbningstider. Vi ser gerne at alle er kommet senest kl 9 med mindre andet er aftalt. Det sikrer at vi kan komme igang med dagen. Ligesom lukketid betyder, at I skal være ude af døren kl 15:30/ 16:00

Betaling:
Prisen er i alt 11,425 kr Der betales i 12 måneder om året
- også under ferie og sygdom.
Der gives tilskud fra Københavns Kommune alle måneder. Se link til privat børnepasning herunder.

Prisen reguleres hver år 1.januar

Betalingen dækker vores løn, bleer til barnet, alle måltider og udgifter til materialer og aktiviteter. 

Det fulde beløb 11.425 kr indsættes på aftalt kontonummer.
Husk at mærke med barnets navn.

Betalingen skal være os i hænde senest den sidste hverdag i måneden, for pasning af barnet.

Herefter modtager I jeres tilskud fra Københavns kommune. I opstart fasen skal forventes en behandlingstid på 2-3 uger før I får refunderet jeres penge.

Hver måned laver vi en kvittering for betaling. kvitteringen skal sendes til info teamet for at få udbetalt det månedelige tilskud .

Hvert år til januar reguleres pris for betaling på nyoprettet kontrakt

Prisen bliver reguleret 1. januar 2025 efter gældende tilskud


Læs alt om Privat Børnepasning her :

Kvittering / Betaling : Tilskud og kvitteringer

Når barnet skal starte i Vuggeriet : Kontrakt til nye forældre

Når barnet stopper i Vuggeriet : Opsigelse af pladsen

Opsigelse:
Der er 14dages opsigelse. Vi beder jer om 30 dages opsigelse af hensyn til vores planlægning af den fremtidige børnegruppe.

Opsigelsen gælder for både forældre og privat børnepasser.
Ved manglende betaling kan vi opsige uden varsel.

Lukkedage:
Vuggeriet holder lukket på alle almindelige Helligdage.

Vores Ferie :
Når vi afholder ferie skal I selv stå for pasning. Vi laver ferieplan mindst et halvt år frem i tiden, så I er varslet i rigtig god tid.

Plads i Vuggeriet:
Vi ønsker som udgangspunkt, at børnene bliver hos os i tiden frem til de skal i børnehave. Det giver for meget uro i børnegrupperne, hvis vi udskifter børn hele tiden.
Idet vi hidtil har været så heldige, at have flere børn på venteliste, så tager vi ikke børn ind som venter på vuggestueplads.

Pædagogisk tilsyn:
Pædagogerne i Privat Børnepasning fører løbende tilsyn med Vuggeriet ved hver anden måned at komme på anmeldte og uanmeldte besøg i pasningshjemmene. Det er jeres sikkerhed for, at jeres barns trivsel og udvikling sikres bedst muligt.

Jeres plads i vuggeriet :
Når I får en plads i Vuggeriet, så laver I en kontrakt med en af os.
Se mere om kontrakten her :

Jeres barn kan kun passes af den som kontrakten er indgået med. Reglerne er sådan, at vi ikke må dække hinanden ind ved ferie og sygdom. Så I skal selv sørge for pasning i disse perioder.

Vi passer hver 4 børn, som er tilknyttet hver vores hjem. Vi samarbejder flere dage om ugen, er på besøg hos hinanden og ude på ture sammen. Det er med til at børnene også lærer at færdes i en større børnegruppe. Det gør desuden en stor forskel at være to voksne sammen om de mere strukturerede aktiviteter og så har vi det bare rigtig godt sammen og nyder at samarbejde.

Indkøring i Vuggeriet:
Vi har stor erfaring i at køre børn ind i pasningstilbud og dermed en ret god intuition om hvordan jeres børn vil reagere.
Børn reagerer meget forskelligt på at skulle passes ude og især på at skulle vinke farvel til mor eller far. I første omgang skal vi sammen med jer ” over bevise” barnet om at I kommer tilbage.

I begyndelsen har barnet derfor ikke behov for mere end et par timers adskillelse fra jer. Efter et par dage begynder børnene som oftest at forstå konceptet med at være hos os. Men det er meget forskelligt hvad de synes om ideen. Så vær indstillet på at være meget fleksible i begyndelsen.

Påregn desuden nogle sygedage til børnene når de har været hos os et par uger. Det er helt normalt at der kommer noget forkølelse og feber som reaktion på at blive passet ude blandt andre.

Sygdom/fravær:
Ved fravær skal vi give hinanden besked så hurtigt som muligt.
Hvis vi mod forventning er fraværende, skal i selv sørge for anden pasning.

Vi modtager ikke syge eller smittebærende børn i Vuggeriet. Vi måler ikke kun sygdom ud fra om barnet skulle have feber. Meget andet end feber kan medvirke til at barnet ikke er frisk nok til at komme af sted.

Har barnet været hjemme med feber, opkast eller diarre, da skal de være friske og feberfri et døgn før de kommer tilbage til børnegruppen.

Vi vægter god hygiejne. Børnene vasker hænder før og efter måltider, efter ude leg og naturligvis efter behov. Legetøj og sengetøj vaskes jævnligt.

I de perioder hvor der er meget snot, er det en god ide, at barnet kommer i rent tøj hver dag, da det mindsker bakterie udveksling.
Vi giver ikke medicin.

Rygepolitik:
Vi er begge ikke-rygere og har begge helt røgfrie hjem.

Dyr :
Der er ikke husdyr i vores hjem.

Forsikring:
I skal selv tegne en ulykkesforsikring på jeres barn.

Kost:
Vi tilbyder en sund og varieret kost hver dag. Der veksles mellem varm og kold mad til frokost. Hvis barnet skal have en meget speciel kost, skal dette selv medbringes. Vi tilbyder fast børnene et formiddagsmåltid- frokost og eftermiddagsmåltid. Børnene drikker vand ved måltiderne og i dagens løb. 

Vi lægger vægt på, at maden indtages i en rar atmosfære. Det kan være et hyggeligt dækket bord såvel som på et tæppe ude i naturen. Et måltid handler om meget mere end mad. Det er også at øve sociale færdigheder som at sende maden rundt, vente på hinanden, holde bordskik - inden for det som er rimeligt for små børn - Måltidet skal være en positiv oplevelse.

Sukker politik:
Vi vil gerne give børnene et sundt forhold til søde sager. Derfor er der i hverdagen et minimalt sukkerindtag. Det søde gemmes til festlige lejligheder, hvilket som oftest vil være styret af jer selv til vores fælles arrangementer.

Medbringes:
I skal have skiftetøj og tøj til udendørsbrug efter årstiden. Det er vores holdning, at får I et alt for rent og fint barn hjem om eftermiddagen, så har det været en kedelig dag hos os. Så tøj jeres barn kan bevæge sig i og tøj som godt må ” bruges”

Sutter, bamser eller andre ting som gør det trygt og rart for barnet at være hos os medbringes også.

Del siden